Generelt

Generelle oplysninger
Beslagsgrossisten
c/o SISO A/S
Mileparken 11, 2740 Skovlunde.
E-mail adresse: info@beslagsgrossisten.dk
Telefonnummer: 45 83 09 00
CVR-nr. 24786013

 

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle leverancer fra Beslagsgrossisten.dk. 
Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået en anden skriftlig aftale mellem dig som køber og Beslagsgrossisten.dk. Hvis der forefindes produktbeskrivelser eller brugervejledninger til varen, kan disse hentes på hjemmesiden Beslagsgrossisten.dk


Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Beslagsgrossisten per mail: info@beslagsgrossisten.dk

Hvis ikke det lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
 
Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg , www.naevneneshus.dk.
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

 

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 30.09.2020