Persondatapolitik

Persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Beslagsgrossisten.dk (c/o SISO A/S) og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
 
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.
 
Det er kun direktøren, økonomi- og administrations ansvarlig samt intern salgsansvarlig for Beslagsgrossisten.dk (c/o SISO A/S), der har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
 
Oplysninger afgivet til Beslagsgrossisten.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
 
Som registreret kunde hos Beslagsgrossisten.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven.